Главная » НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ (дистанционные курсы/семинары/тренинги) » ЮДИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ!!! » Страница 2


ЮДИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА -
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ!!!


Страницы:
1 2 3 4 5

Гість

Питання «завоювання» споживача у будь-якій сфері діяльності є питанням «життя, або смерті» кожного підприємця будь-якого-масштабу. І кожен підприємець шукає «шлях до серця» свого споживача. Реклама на цьому шляху є інструментом заволодіння увагою споживача. Але як робити таку рекламу, щоб мій споживач став «моїм»? Як робити таку рекламу, щоб знати, що гроші витрачені не марно, а реклама буде відрізняти мене від інших, приваблювати споживачів? Ці щоденні питання турбують мабуть кожного підприємця…
Відповіді на ці запитання я знайшов у науковій праці к.е.н. Юдіної Наталії Володимирівни «Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств», яка висунута НТУУ «КПІ» і допущена Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки до участі у конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих учених у 2012 році.
За моєю думкою, Автор дуже вірно сконцентрував свої науково-дослідницькі зусилля на розробці концепції управління рекламною діяльністю саме для поліграфічної промисловості тому, що розвиток цієї галузі є показником розвитку держави. Відомо, що по кількості поліграфічного паперу, що витрачається на душу населення, ми на порядок відстаємо від розвинутих держав світу, а книжки, газети та журнали стали недосяжною розкішшю для більшості населення. Зрозуміло, що це дуже негативно відбивається на розвитку інтелектуального потенціалу держави. Тому зниження собівартості поліграфічної продукції завжди буде першочерговим завданням будь-якого поліграфіста, та взагалі будь-якого підприємця. Автором наукової праці зроблено внесок у вирішення питання вилучення марних витрат на зайву та неефективну рекламу шляхом визначення показників рекламної результативності, як економічних критеріїв прийняття рішень, на основі такої моделі, що дозволяє прогнозувати кількість замовлень у залежності від витрат на рекламу з врахуванням динамічності процесу реклами, що відрізняє цей підхід від традиційного. Автор цілковито вірно відмічає, що перш за все треба формувати довготривалі доброзичливі стосунки зі споживачами, прикладати зусилля, щоб емоції споживачів від контакту з постачальником були тільки позитивними. З власного досвіду знаю, що це не просто красива фраза, а життєва підприємницька реальна необхідність. Ознайомлення з науковою працею виявило, що до теперішнього часу я користувався так званим апріорним підходом до власної управлінської діяльності, тобто розраховував на власну інтуїцію, поради друзів-колег-керівників, копіював дії конкурентів… «Тішуся» тільки тім, що так діяли та, напевно, все ще продовжують діяти усі мої конкуренти… Зараз я, певна річ, став прихильником апостеріорного підходу. Чому? Тому, що він орієнтований на обґрунтовування витрат, враховує не тільки вплив ситуативних умов, але й попередній досвід і ефективність попередньої рекламної діяльності підприємства. Звичайно, використання цього підходу потребувало від мене певних зусиль на організацію та налагодження роботи з постійного збирання, накопичення та аналізу інформації. Та, як кажуть, «вівчинка варта вичинки»…
Те, що поліграфічна промисловість важлива для нашої держави підтверджується тім, що до 2015 року прибуток поліграфічних підприємств, випускаючих книжкову продукцію, звільняються від оподаткування та така їх діяльність також звільняється від оподаткування ПДВ. А з квітня 2011 року витрати на проведення реклами включаються до витрат платників податку на прибуток у повному об’ємі… Тому, очевидно, вибір теми наукової праці не випадковий, а дуже актуальний. Зосередившись на конкретному, але дуже важливому та перспективному ринку рекламно-поліграфічної продукції, автору вдалось вирішити задачу втілення у практичну діяльність теоретичних підходів та адаптувати науково-методичні рекомендації до рівня практичного застосування. Автор зумів довести теоретичні роздуми до рівня знання «як робити», до рівня технології. А це дуже важливо! І у цьому іноваційність даної наукової праці. Бажаю Автору тільки перемоги!
Бізнесмен. Поліграфіст.
P.S. Підписуюсь псевдонімом оскільки прізвище моє дуже відоме у поліграфічних колах. А я людина скромна.

Яна Приступа

Ознакомившись с работой Натальи Владимировны, скажу, что кроме того, что этот человек имеет индивидуальный подход к каждому студенту, она успевает еще работать над усовершенствованием теоретически-методологических подходов в маркетинге. Я уверена, что каждое слово в работе трижды взвешено и подтверждено достаточным количеством источников. Помимо теоретических фактов, судя по реферату, данные подходы были проверены на практике, поэтому Наталья Владимировна действительно уверено может говорить об эффективности и разработанной концепции управления рекламной деятельностью полиграфических предприятий. А этот факт говорит о том, что работа к.э.н. Юдиной Н.В. действительно заслуживает признания государства и является достойным претендентом на получение премии Президента Украины для молодых ученых!

С уважением,
Яна Приступа,
Research Manager, AGL|Atlantic Group
(студентка кафедры промышленного маркетинга НТУУ "КПИ" 2006-2011 годов
Стипендиат Киевского городского главы 2009 года
Стипендиат ректора НТУУ "КПИ" 2009-10 годов

Елена Лигун

Натальей Владимировной была проделана огромная работа, которая включает в себя как теоретические наработки, так и практическую сторону принятия управленческих решений в рекламной деятельности полиграфических предприятий. На сегодняшний день интерпретация рекламных эффектов, на украинском рынке особенно, является актуальной и интересной как с точки зрения научной, так и практической. Многие предприятия теряют миллионы прибыли, поскольку не уделяют должного внимания эффективности рекламной деятельности. Что касается выбора именно полиграфической сферы, то не для кого не секрет, что с ростом рекламного рынка в Украине количество полиграфических предприятий увеличивается с каждым годом. Поэтому разработка новых концепций управления рекламной деятельностью полиграфических предприятий дает толчок к развитию рынка рекламы в целом.
Теперь хочу сказать несколько слов о Наталье Владимировне как о человеке и преподавателе. Наталья Владимировна является уникальным представителем научного мира, который может с легкостью проводить параллели между теорией и практикой. У неё отлично получается научно обосновывать то, с чем приходилось сталкиваться в реальной жизни, работе. Я желаю ей успехов, потому что уверена в том, что в её труд заложено не только необъятное количество ума, времени и сил, но и переживаний по поводу того, как развивается область маркетинга и рекламы в нашей стране.

Юдіна Н.В., к.е.н., НТУУ "КПІ"

Нещодавно мене запитали, у чому в масштабах України полягає значення цієї наукової праці, адже вона призначена тільки для поліграфічних підприємств. Оскільки питання є дуже цікавим, не можу не прокоментувати власну точку зору з приводу цього на веб-сторінках цього сайту.

По-перше, слід зазначити, що згідно Довіднику податкових пільг № 62 станом на 01.07.2012 р. саме поліграфічні підприємства користуються суттєвою підтримкою Держави у вигляді віднесення їх до пріоритетного напрямку розвитку України, а також нещодавнього надання саме поліграфічним підприємствам певних дотацій з боку Держави, а саме:

- згідно абз. п. 18 підр. 4 р. XX Податкового кодексу України, "…звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру";
- згідно п. 6 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, до 1 січня 2015 року, «…звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, а також операції з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні, крім реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру»;
- згідно п. 7 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України", «… до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання товарів, визначених пунктом "о" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", переробникам, видавництвам і підприємствам поліграфії на території України"
- згідно абз. п. 18 підр. 4 р. XX Податкового кодексу України, «… звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру».

Такий крок Держави підтверджує важливість поліграфічних підприємств для України! На найближчі роки ці підприємства позбавлені певних податків через те, що Держава добре розуміє – для отримання стабільного прибутку поліграфічні підприємства потребують певного часу для налагодження власної діяльності після наслідків кризи. А запропонована методика управління їхньою рекламною діяльністю і є тим ефективним інструментом, що допоможе їм вкластися у строк, наданий ним Державою. Такий крок Держави викликає у мене, як молодого науковця, справжню професійну радість і гордість, оскільки зроблені декілька років тому передбачення щодо актуальності такої теми для України на майбутній період, сьогодні здійснилися на практиці! Це означає, що запропонована мною методика управління рекламною діяльністю поліграфічних підприємств сприятиме успішному розвитку компаній промисловості, що віднесена до пріоритетних у масштабі всієї України! Крім того, за першою інженерною освітою я - хімік-кібернетик і не за розповідями знаю, наскільки важливо питання підтримки для сьогоднішніх промислових підприємств, коли багато моїх однокурсників залишили Україну і зараз працюють закордоном. Ми потребуємо певних важелів для їх повернення на батьківщину.

По-друге, вважаю, що із розвитком України, роль маркетологів-економістів у діяльності підприємств поступово змінюватиметься. На перший план виходить обслуговуюча функція маркетологів-економістів. Наприклад, саме за таким стратегічним напрямком зараз змінюється ставлення Податкової служби до підприємств. І вже можна побачити, як це сприятиме плідній та ефективній їх співпраці. Слід враховувати, що історично Україна була індустріальною країною і зараз нами обраний курс на відновлення української промисловості. Це означає, що маркетологи і економісти мають працювати у "гарячих точках", за конкретними, хай і не універсально масштабними, але практично спрямованими питаннями, замість "загальних" занять теоретичною філософією економіки на узагальнені теми, які, нажаль, не принесуть конкретного практичного результату... Саме так, цеглинка за цеглинкою, шляхом практичної праці на реальних підприємствах ми відбудуємо ефективне функціонування України! Ефективна рекламна діяльність поліграфічного підприємства - запорука ефективного майбутнього поліграфічної галузі. А успіх окремої галузі забезпечує ефективну економіку держави в цілому! Молоду державу можна порівняти з дитиною, яка перш ніж вона почне писати закони, у першому класі вивчає азбуку… Так, і ми поступово крок за кроком, напрацьовуємо реальний практичний досвід впровадження наукових розробок в діяльність підприємств конкретних пріоритетних промислових галузей, однією з яких є поліграфічна галузь..

Вірю, що у майбутньому, коли Україна напрацює конкретні(!) практичні результати за кожною галуззю, ми нарешті зможемо поєднати та узагальнити статистичні данні, реальні цифри прибутку, реальний конкретний досвід, на основі цього ми зможемо викласти і обґрунтувати узагальнені теоретичні положення, які, можливо, будуть універсальними для усіх підприємств, не залежно від їх специфічних особливостей. Але поки, на мій погляд, зарано... Наприклад, класичні концепції управління підприємствами, перш ніж вони перетворилися на універсальну теорію, в США вивчалися понад 50 років. Україні цього року виповнилося лише 21!... І у нас є багато часу для того, щоб у майбутньому вже на такому досвіді розвивалися інші країни;)

p.s. За відгуками про цю працю від випускників НТУУ "КПІ", я бачу, що окремі положення моєї наукової праці, якими я ділилася на заняттях зі студентами, вже ефективно застосовуються в інших галузях економіки України, а також інших країн світу. А це означає, що ми вже знаходимось на шляху до нашої мети!!!!

Вікторія Панченко

Доброго дня! Хочу відзначити актуальність обраної теми роботи Юдіної Н.В, оскільки сучасна практика та теорія менеджменту в розрізі маркетингої діяльності економічних суб'єктів, які виступають активною рушійною силою виробничого процесу, потребує розробки нових прогресивних методів, механізмів та моделей (які і були представлені в даній роботі) управління рекламною діяльністю організацій в забезпеченні стратегічного розвитку не тільки окремих бізнес-одиниць, але й країни в цілому.

Андалицкая Оксана

Спасибо Наталье Владимировне за данную работу, которая имеет реализацию теоретических основ на практике. Описанная концепция актуальна и полезна не только полиграфическим предприятиям, но и другим предприятиям.
Наталья Владимировна ценный преподаватель, обладающий теоретическими и практическими знаниями, что является важным для студентов. Н. В. является хорошим психологом, и находит подход к студентам посредством их же интересов. С этим преподавателем интересно проводить пары, а самое важное, что после таких пар хочется работать! Спасибо огромное Наталье Владимировне!

Катерина

Всем Добрый день! Хочу сказать пару слов про этого преподователя нового поколения. Наталья Владимира настолько харисматична, начитанна и приятная, что хочется посещять только ее лекции. Она ушла от старых способов ведения лекций - она современный преподаватель, который подходить к своему придмету с практической точки зрения основывыясь на своих собстевнных примерах. Я получила массу интересной информации с ее лекций и самое главное - ОНО ВСЕ ОТЛОЖИЛОСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ НАВСЕГДА! СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!

Гість

я - маркетолог, и, как практик, только в этой работе увидела действительно ту картину, которая соответствует нынешней действительности. очень много советов которые я на самом деле собираюсь применить в своих будущих проектах. заслуживает наибольших похвал и лично от меня "браво"! так держать! и большое большое большое спасибо Наталье!

Дащенко Антонина

Всегда ценила и ценю в Юдиной Наталье Владимировной то, что она профессионально совмещает теорию с практикой. Она передает студентам не только свои знания, а и практический опыт. Я уже лет 5, как закончила кафедру промышленного маркетинга. Сейчас я являюсь совладельцем креативного агентства и моя деятельность находится на переплетение маркетинга и дизайна. В своей работе я не редко обращаюсь к услугам полиграфических компаний и как конечный потребитель, и как посредник. Потому с уверенностью могу сказать, что затронутая тема в работе «Управленческие решения в рекламной деятельности полиграфических предприятий» является очень актуальной (особенно с учетом развития информационных технологий), также в ней я вижу и практическое применение.

Еще по опыту общения, с Натальей Владимировной, как с преподавателем, могу сказать, что ее уровень квалификации всегда был на высоте. А представленная работа показала ее высокий уровень, как автора, и не только хорошего теоретика, но и практика.
Я считаю, Наталья Владимировна достойна Премии Президента Украины.

Дащенко Антонина
арт-директор креативного агентства
выпускница кафедры промышленного маркетинга ФММ НТУУ «КПИ»

Підлісна О. А., к.т.н., доцент, заступник декана ФММ

Рекламна діяльність поліграфічних підприємств має свою унікальну специфіку. Урахування цієї специфіки повинно сприяти підвищенню ефективності рекламних кампаній вітчизняних підприємств-виробників поліграфічного сектору. Запропонована концепція управління рекламною діяльністю на основі прогностичної динамічної моделі рекламного відгуку є практично орієнтованою на чітко відокремлений ринок України. Це означає, що методика не потребуватиме додаткових доопрацювань з боку поліграфічного підприємства. Це суттєво підвищує цінність наукової праці з практичної точки зору, оскільки таким чином економить його часові, людські та додаткові фінансові ресурси. Представлена автором деталізація процесу оцінки, критеріїв і показників рекламної ефективності поліграфічного підприємства заслуговує на особливу увагу. Пропозиції автора, щодо необхідності таким чином вивчення попереднього досвіду рекламування, якого дотримувалося поліграфічне підприємство у попередньому періоді, дозволяє врахувати індивідуальність комунікацій поліграфічного підприємства у його відносинах з цільовою групою споживачів.

Хочу також зазначити, що наведений в роботі аналіз теоретичних і методологічних засад планування і поетапної розробки управлінських рішень в рекламній діяльності поліграфічних підприємств, на мій погляд, є дуже корисний для практиків. Він дозволяє глибше зрозуміти надану Юдіною Н.В. практичну методику.

Слід констатувати, що наукова праця є самостійним, завершеним дослідженням, виконана на високому рівні, а автор – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ» Юдіна Наталія Володимирівна заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Заступник декана ФММ з міжнародної діяльності.
доцент кафедри економіки і підприємництва
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»,
кандидат технічних наук, доцент
Підлісна О. А.

Полушко Валерий

В обстановке нестабильности маркетинговой среды и обострения конкуренции в сфере услуг, на мой взгляд, менеджмент рекламной деятельности полиграфических предприятий, в т.ч. вопрос ее финансирования, является одним из наиболее актуальных. По моему мнению, данная работа будет довольно полезна маркетологам из полиграфической сферы. Необходимо отметить, что работа имеет выраженную практическую направленность, что позволит в оптимально короткие сроки понять и освоить предлагаемые автором рекомендации.

С уважением,
Полушко Валерий,
Начальник отдела маркетинга рынков напитков ПАО «Оболонь»,
Студент факультета прикладной математики кафедры специализированных компьютерных систем НТУУ «КПИ»,
Студент факультета менеджмента и маркетинга кафедры промышленного маркетинга НТУУ «КПИ»,
Победитель всеукраинского конкурса научных студенческих работ «Молодежь осваивает маркетинг», 2008г.

Гість

Наталья Владимировна очень талантливый педагог и прекрасный человек, любимый преподаватель инностраных студентов! На её парах всегда очень интересно! Побольше таких преподавателей чтоб было в КПИ! Туркменистан болеет за вас!;) Желаем вам успехов!

Юля Гость

Хочу приєднатися до усіх позитивних відгуків про Наталію Володимирівну! Вона чудовий викладач, знає як зацікавити студентів до свого предмету та не обтяжує нас (студентів) величезними конспектами, які потрібно "визубрити")) Робота Наталії Володимирівни дійсно стане впригоді поліграфічним підприємствам, оскільки вона написана рукою справжнього професійного маркетолога! + вражає проста, легка та зрозуміла методика прийняття управлінських рішень в рекламній діяльності поліграфічних підприємств яка представлена в даній роботі.

Людмила

В умовах нестабільного маркетингового середовища управління рекламною діяльністю поліграфічних підприємств вимагає існування певної моделі, яка була б основою для прийняття управлінських рішень в короткостроковому періоді. Саме таку модель пропонує нам к.е.н., Юдіна Н.В. Особливістю цієї роботи, на мою думку, є конкретизована специфіка маркетингових досліджень саме на промисловому ринку рекламно-поліграфічної продукції, що має значні відмінності від споживчого. Крім того, всі ми знаємо, наскільки важливо оцінювати ефективність проведеної рекламної кампанії. Сьогодні існує багато варіантів її оцінки, проте більшість з них занадто узагальнені, а запропонована автором сукупність основних показників ефективності рекламної діяльності поліграфічного підприємства, де зазначено важливість таких шляхів формування ставлення споживачів, які ґрунтуються на раціональному усвідомленні реклами, дасть змогу більш чітко оцінити ефективність реклами саме для поліграфії. Думаю, що 5 актів впровадження моделі підтверджують цей факт.

Терновой Максим, к.т.н., докторант НТУУ "КПІ"

Представлена робота безумовно стане у нагоді фахівцям в галузі маркетингу на сучасних українських поліграфічних підприємствах, оскільки проблеми, що в ній розглядаються є дуже актуальними.
Кількість публікай у наукових журналах та апробацій на конференціях, які має Юдіна Н.В., підтверджує кваліфікацію та високий рівень автора.

Гість

Прийняття управлінських рішень в сфері рекламної діяльності особливо в нинішніх умовах нестабільності ринкового середовища та загострення конкурентної боротьби стає все складнішим. Ця робота покликана спростити цей процес для управлінців підприємств поліграфії. Саме в цьому і заключається актуальність цієї роботи.
Також, слід зауважити, що запропоновані підходи та моделі мають глибоке теоретико-методологічне та наукове обґрунтування, що значно підвищує їх практичну цінність.

Хорт Оксана
бренд-менеджер
випускниця кафедри маркетингу ФММ НТУУ "КПІ"

Александр Жарков

Наталью Владимировну знаю как замечательного преподавателя, отличного маркетолога, хорошего бизнесмена. Ее финансовая модель, которая представлена в данной работе работает в реальном режиме, так как моя компания не раз сотрудничала с Натальей Владимировной. Технологический прогресс и правильный подход к рекламе выводит на совсем иной конкурентный уровень полиграфическую деятельность предприятий.
Полностью поддерживаю молодого ученого Наталью во всех ее начинаниях, карьерном росте и в технологическом прогрессе!

С уважением,
Александр Жарков
Управляющий партнер
ProGroup - Renaissance Consulting
www.poslygi.com.ua
www.younew.com.ua

Тарас Цір (випускник ІФФ НТУУ "КПІ")

Робота зроблена відмінно, цікава і саме головне має впровадження в практику, а це є одним з критеріїв актуальності даної роботи. Слід також зауважити, що автор являє собою досить неординарну, талановиту особистість. Так що ми побачимо ще багато гарних праць!
Успіхів вам Наталія Володимирівна!

Наталия Македон

Приятно читать хорошую работу, в которой раскрыты актуальные проблемы и предложены их решения. На мой взглад, работа будет полезна маркетологам из полиграфической сферы и легко будет применена на практике.
С уважением,
Наталия Македон
ведущий специалист по исследованию рынков сбыта
выпускница кафедры промышленного маркетинга НТУУ "КПИ", 2004-2009,
лауреат стипендии Киевского городского головы 2008-2009.

Тетерєва М.В., директор ПП "Діварос"

В умовах високої динамічності і неконтрольованості конкуренції на сучасному ринку рекламно-поліграфічної і сувенірної продукції зростає актуальність впровадження ефективних маркетингових принципів в управління діяльністю будь-якого поліграфічного підприємства. Наукова праця к.е.н. Юдіної Наталії Володимирівни «Управлінські рішення в рекламної діяльності поліграфічних підприємств», висунута НТУУ «КПІ» і допущена Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки до участі у конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих учених у 2012 році, характеризується не тільки глибокою теоретичною обґрунтованістю, але й конкретизацією, зрозумілістю, практичною спрямованістю. Сьогодні поліграфічні підприємства працюють в епоху пришвидшення ринкових процесів. Економія часу керівників поліграфічних підприємств за допомогою легкості, структурності і алгоритмізації запропонованої методики дозволяє керівникам вчасно відреагувати на дуже стрімкі зміни факторів маркетингового середовища. Крім того, запропонована методика розроблялася виключно під специфічні особливості виробництва рекламно-поліграфічної продукції, що виключає необхідність додаткової адаптації, якогось коригування, розрахунків, що, як наслідок, може викликати помилки.
Приватне підприємство «Діварос», що засновано у 1998 році, на теперішній час досягло рівня міжнародно-інтегрованої поліграфічної компанії національного масштабу. Спираючись на розробки, представлені у науковій праці «Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств», в управлінську діяльність нашої компанії було впроваджено концепцію маркетингу стосунків, спрямованих на формування довготривалого і доброзичливого партнерства з нашими споживачами і широкою спільнотою. Це потребувало від нас підвищити наслідкову роль сутності творчої концепції інтегрованих маркетингових комунікацій і, зокрема, реклами. У свою чергу, це поставило питання про пошук шляхів підвищення ефективності саме рекламної діяльності підприємства. І ці шляхи вказані в науковій праці к.е.н. Юдіної Наталії Володимирівни «Управлінські рішення в рекламної діяльності поліграфічних підприємств».
Дуже цінним в цієї роботі, з нашої точки зору, є те, що вона надає алгоритм та інструменти для ефективного управління, розуміння сутності рекламних ефектів, рекламної інерції і рекламного впливу проведених рекламних кампаній. Запропоновані пошукові питання та, що дуже важливо, інтерпретація результатів запропонованих систематичних досліджень проведених рекламних кампаній дозволяють планувати адекватні наступні кроки. Аналітичні матеріали з оцінки та інтерпретації результатів рекламних кампаній, які накопичуються у запропонованих стандартизованих формах-таблицях, є фундаментом для застосування апостеріорного ситуативного підходу до управління рекламною діяльністю. Використовуючи методику Юдіної Н.В., підприємство має можливість, спираючись на власний попередній досвід проведення рекламних кампаній, прогнозувати та управляти майбутніми результатами, обирати з можливих для конкретного моменту часу і комплексу ситуативних умов управлінських рішень більш ефективні.
Враховуючі актуальність і практичну значимість для діяльності українських поліграфічних підприємств результатів наукових досліджень, викладених у праці «Управлінські рішення в рекламної діяльності поліграфічних підприємств», підтримуємо висування к.е.н. Юдіної Наталії Володимирівни на здобуття премії Президента України для молодих учених у 2012 році. Бажаємо Наталії Володимирівні перемоги у конкурсі та успіхів в науково-педагогічній діяльності, у подальшому розвитку наукових досліджень на благо українського народу.

Тетерєва М.В.,
директор ПП «ДІВАРОС»

P.S. Акт впровадження результатів наукової праці к.е.н. Юдіної Н.В. "Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств" в діяльність ПП "ДІВАРОС" і відгук на наукову працю надсилаємо на адресу Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки.

Гість Трубнікова Ольга

Прекрасна робота - цікава, актуальна та цінна для практики. Кількість публікацій і свідоцтв про впровадження говорять самі за себе.

Елена

Я работаю в сфере промышленного маркетинга. Представленная работа Юдиной Н.В. произвела очень благоприятное впечатление. Написано грамотно, тема актуальная, а главное – имеет практическое применение.

Державская Марина

Я закончила кафедру промышленного маркетинга НТУУ «КПИ» и на протяжении последних трех лет с удовольствием работаю в сфере бренд-менеджмента. Юдина Наталия Владимировна – один из тех педагогов, о ком после выпуска из университета вспоминаешь с теплотой и благодарностью.

Моя первая научная работа была написана под руководством Наталии Владимировны, когда я была студенткой 2-го курса (2006 г.). Серия встреч с научным руководителем, написание тезисов, внесение комментариев, публикация в сборнике тез конференции, подготовка к выступлению с презентацией доклада. Как говорится, первый раз – в первый класс! И под руку меня повела, крепко поддерживая и ободряя, именно Наталия Владимировна. Результат – 3-е место на студенческой научно-практической конференции. Благодаря Наталии Владимировне я сделала первый шаг навстречу науке. В итоге более 15 публикаций за время учебы, а на финише – очередная победа и памятный диплом за 2-е место во всероссийском конкурсе «Лучшая студенческая дипломная работа в области маркетинга» (2009 г.). Юдина Н.В. – талантливый педагог!

Научный проект командного написания мини-кейса по латеральному маркетингу, представленный молодым преподавателем Н.В. Юдиной с командой студентов-маркетологов, принес НТУУ «КПИ»: 1-е место во Всеукраинском конкурсе мини-кейсов и 2-е место в общем Всеукраинском конкурсе лучших бизнес-проектов. Состав команды амбициозных студентов, жаждущих современных знаний, подбирала наш тренер Наталия Владимировна. Благодаря этой победе в конкурсе нас пригласили на открытую лекцию профессора маркетинга Филиппа Котлера, который впервые приехал в Украину (2006 г.). В этот памятный день Филипп Котлер лично поздравлял нас с победой, крепко пожимая руку каждому участнику нашей команды, и подарил свою новую книгу с собственным автографом на память. Такими символическими презентами он словно передал пожелание профессионального роста и научного развития всем специалистам маркетинга в Украине. В тот день я прошла символическое маркетинговое "крещение"! Я горжусь этими воспоминаниями и от всей души благодарю Наталию Владимировну за возможность услышать и увидеть Великого Гуру. Юдина Н.В. - креативный маркетолог-практик!

Студенческая команда НТУУ «КПИ» приняла участие в интеллектуальном телевизионном проекте на Первом Национальном телеканале - всеукраинский «Бизнес-чемпионат» (2008 г.) - и одержала победу! "Бизнес-чемпионат» базировался на кейс-методе, участники анализировали состояние конкретного предприятия и предлагали различные управленческие решения. Весомый вклад в эту победу внесла Наталия Владимировна: она поддерживала нашу команду, консультировала нас и помогала лучше подготовиться к соревнованиям. Юдина Н.В. - квалифицированный специалист!

Представленная работа "Управленческие решения в рекламной деятельности полиграфических предприятий"- яркий пример того, как наука внедряется на практике. Суть работы актуальна, а ее ценность подчеркивается солидным количеством публикаций. На мой взгляд, Юдина Наталия Владимировна за свои педагогические успехи и научные достижения по праву достойна премии Президента Украины для молодых ученых.

С уважением,
Марина Державская,
Студенка кафедры промышленного маркетинга, 2004-2009,
Ведущий бренд-менеджер категории безалкогольных напитков ПАО «Оболонь»,
Лауреат стипендии Верховной Рады Украины, 2007.
Лауреат стипендии Киевского городского головы 2006-2007, 2008-2009.

Гречко Євгенія, провідний бренд-менеджер ПАТ "Оболонь"

Хочу подякувати за чудову та змістовну роботу. Треба зазначити, що тема дуже актуальна для сучасного рекламного ринку. А найголовніше те, що робота має великий практичний зміст.
Гречко Євгенія, провідний бренд-менеджер ПАТ "Оболонь"

Юдіна Наталія Володимирівна, к.е.н. НТУУ "КПІ"

Хочу подякувати кожному, хто проявив увагу до моєї наукової праці і моєї участі у Конкурсі на здобуття Премії Президента України для молодих учених і зумів залишити особисту думку з приводу цього на сайті Комітету з Державних Премій України в галузі науки і техніки, а також Форумі Конкурсу! Мене переповнюють неймовірні почуття від кожного Вашого відгуку, Вашої особливої позитивної енергетики та підтримки! Такі слова поважних представників науки, керівників і фахівців успішних підприємств і організацій, поліграфічних виробництв і рекламних агенцій, а також моїх Вчителів, колег, студентів, аспірантів і випускників НТУУ "КПІ" демонструють велику надію і потужну віру в успішне майбутнє молодої української науки та її тісний ефективний взаємозв'язок з практикою підприємств і організацій! Це ще раз підтверджує єдність мети вчених і практиків – розвивати і зміцнювати авторитет України у світі в цілому! І для цього у нас з вами є все: і велике спільне бажання, і всі можливості, і всі наукові маркетингові інструменти!

Особливо хочу подякувати студентам і випускникам НТУУ "КПІ" за участь в обговоренні моєї наукової праці та активну підтримку моєї кандидатури в цьому поважному Конкурсі! Я пишаюся Вами і Вашим ставленням до науки! Ви знаєте, що молода наука в НТУУ "КПІ" створюється для Вас і заради Вас. Адже саме Ви є майбутнім України, і саме Вам розвивати і зміцнювати нашу Державу! Яскравим доказом цього є імена багатьох з Вас, випускників НТУУ "КПІ", що своїми власними професійними досягненнями вже доводять цю думку, ефективно впроваджуючи наукові підходи у практичну діяльність відомих підприємств і організацій! Для мене це дуже приємно і високо відповідально, що через мою науково-педагогічну діяльність, Ви тісно знайомитесь із моїми науковими розробками та уважно спостерігаєте за моїм шляхом, як молодого науковця. Я пишаюся, що багато з Вас вже наслідують і, впевнена, будуть наслідувати цей шлях як в Україні, так і за кордоном! Для мене це означає, що на власному прикладі мені вдається відтворювати усі ті високі принципи, які в мене закладали мої поважні Вчителі нашої славнозвісної Школи НТУУ "КПІ", на прикладі яких вчилася і продовжую вчитися я! Тому кожний Ваш голос, кожний Ваш коментар є особливо дорогий для мене! Це демонструє справжнє братство НТУУ "КПІ"! Хоча б лише заради таких слів підтримки і зворотного зв'язку від кожного з Вас і слід було приймати участь у цьому Конкурсі!

Дуже, дуже дякую всім!!!

Терещенко Таміла (випускниця ФММ у 2012 р.)

Наталія Володимирівна дуже чуйна, добра та порядна людина. Це Викладач з великої букви, вона дійсно професіонал у своїй справі. Пям'ятаю, як у період навчання я з одногрупниками йшла на її лекції, як на свято, за новими цікавими знаннями. Її лекції ніколи не були сухими та нудними. Наталія Володимирівна завжди знаходила практичні приклади до, як здавалося, звичайної теорії... Вміла зацікавити з самого початку лекції і до кінця, що ніхто, навіть, не встигав опам'ятатися, що лекція вже скінчилася... Наталія Володимирівна без питань заслуговує на премію Президента України для молодих учених, бо вона - практик-професіонал і дуже хороша Людина, яких, нажаль, дуже мало. Нехай Вам щастить, Наталія Володимирівна!

Страницы:
1 2 3 4