Главная » НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ (дистанционные курсы/семинары/тренинги) » ЮДИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ!!! » Страница 4


ЮДИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА -
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ!!!


Страницы:
1 2 3 4 5

Гість

Як це властиво Наталії Влодимирівні Юдіній, робота виконана не в рамках сухої теорії, а запропонована на прикладі реально існуючого підприємства із своїми управлінськими та маркетинговими проблемами.
Зважаючи на досвід спілкування із Наталею Володимирівною як їі викладачем та як із людиною, зважаючи на запропоновані нею методи навчання, вивчення та пізнання теорії та практики прийняття маркетингових управлінських рішень, можу із впевненістю заявити, що це талановита, відкрита та щира людина, яка вміє навчити приймати зважені правильні решення.
Прагну підтримати молодого вченого, побажати натхнення та сил в просуванні сучасної вітчизняної науки!

Гість - Анна Турбинская

Наталия Владимировна - отличный преподаватель и отзывчивый человек! Заниматься с ней научной деятельностью всегда легко и интересно. Она всегда прилагает максимум усилий не зависимо от вида занятий. Это специалист с большой буквы и креативный человек, который заслуживает уважения и благодарности!

Юдін В.В., директор ПП "Фабрика Рішень "Червоні Вітрила"

Наше підприємство, ПП "Фабрика Рішень "Червоні Вітрила", було саме тією лабораторією, першою ринковою «ланкою», яку, образно кажучи, власноручно «орала, засівала та з якої збирала перші жнива» цього наукового дослідження Наталія. Саме тут вона починала проводити експерименти, відпрацьовувала методи дослідження і відшліфовувала питання анкет маркетингових досліджень, перевіряла теоретичні висновки дослідників-попередників, піддавала їх аналізу, творчої переробці. Постійно підвищувала свою наукову ерудицію: до майстерного володіння філософією, теорією та практикою маркетингу і реклами вона додавала глибокі знання психології, математики, розуміння технології та організації поліграфічного виробництва. Результатом цього поєднання знань, навичок, що знаходяться на межі різних наук, і виконана ця прикладна наукова праця. Джерелом моєї поваги до цього дослідження є 8-річна прибуткова діяльність нашого підприємства, дякуючи саме управлінським порадам Наталії. До того ж, у мене склалось стійке враження, що методи, запропоновані для поліграфічних підприємств, можуть з успіхом використовуватись і іншими виробничими підприємствами. А це підвищує значимість і практичну вагу цієї наукової праці.
Незважаючи на те, що Наталія легко і вільно володіє запропонованими методами прийняття управлінських рішень (воно і зрозуміло – беззаперечна висока наукова кваліфікація автора), я розумію, що завданням цей праці було те, щоб кожний керівник підприємства зумів також вільно використовувати цю методику. І це Наталії вдалось зробити. Також важливо, що Наталія передає свої методики, знання та навички студентам НТУУ «КПІ» - майбутнім керівникам українських виробництв. Про те, як це вона майстерно робить говорять самі її колишні та теперішні студенти на цьому форумі. Так може вести за собою тільки справжній лідер, лідер, відповідальний за майбутнє своєї Держави.
Тому вважаю, що кандидат економічних наук, старший викладач НТУУ «КПІ» Юдіна Наталія Володимирівна Премії Президента України для молодих учених ГІДНА!

Директор
Приватного підприємства
«Фабрика Рішень «Червоні Вітрила»
Юдін Володимир Васильович

Олег (бувший студент КПІ)

Наталя Володимирівна - талановита викладачка, тонкий психолог та справді гідна людина! Під час занять часто звертається до практичних прикладів, вміє знаходити цікаві напрямки для студентів навіть у буденних, здавалось би, темах. Вміло та непомітно керує увагою студентів на парах. Зрозуміло та доступно викладає навіть складний матеріал. При цьому і завдання, і самі лекції та практики часто носять творчий характер, але ґрунтуються на теоретичних засадах та допомагають розвивати практичні навички.
Таких викладачів, як Наталія Володимирівна, мало, їх потрібно цінувати та вчитися на їх прикладі!

Сухорукова О.

Тема роботи є актуальною для вітчизняної поліграфії з огляду на високий рівень конкуренції та динамічні зміни у технічному забезпеченні виробничих процесів. В самій роботі грунтовно проаналізовані та запропоновані комплексні рішення щодо розвязання поставлених проблем із використанням сучасних маркетингових та управлінських підходів. Врахована специфіка клієнтського середовища в поліграфії; запропоновані в роботі методики доповнені прогностичними моделями, що є значним доробком автора. Отримані результати використовуються у практичній діяльності підприємств та у педагогічній роботі. Інтелект, ерудованість, активна життєва позиція, втіленням яких є авторка, є основою розвитку та процвітання науки та держави. Вважаю, що автор наукової праці «Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств» Юдіна Н.В. є достойним претендентом на здобуття премії Президента України для молодих учених.
Сухорукова О.А., к.е.н., доцент Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ КПІ

Гість

Юдина Наталья Владимировна очень хороший предподаватель. С ней очень легко и приятно работать, Наталья Владимировна может доступно объяснить любую тему. Никогда не повышает голос, всегда веселая и жизнерадостная, поддерживает в трудную минуту. Побольше бы таких предподавателей.

Дудка Т.В., к.е.н., доц. ОНАХТ

Прийняття управлінських рішень, в певному сенсі, є мистецтвом обрати таке рішення з існуючих варіантів, яке дозволяє найбільш ефективно вирішити наявну проблему. В роботі к.е.н. Юдіної Н.В. запропоновано цілком логічний і зрозумілий підхід до прийняття управлінських рішень, зоснований на поєднанні результатів оцінки ефективності попередньої рекламної діяльності підприємства та аналізу поточної ситуації. Вважаю, що за умов високого рівня конкуренції на даному ринку, такий підхід є доцільним. Бажаю автору перемоги в конкурсі і подальших досягнень!
Дудка Тетяна Володимирівна,
к.е.н., доц. кафедри економіки промисловості
Одеська національна академія харчових технологій

Милашенко Віктор Миколайович

Підтримуємо!
Відзначаємо практичну спрямованість і перспективну ефективність для сектору поліграфічного бізнесу.
Успіхів!
АСОЦІАЦІЯ ПОТОК
viktor.mylashenko@gmail.com

Вайнштейн Александр

C Юдиной Натальей Владимировной я познакомился в Политехническом институте на вечернем образовании. Придя на первую же её лекцию, я был впечатлён оригинальностью Натальи Владимировны как личности. Тяжело выделить среди длинного списка её достоинств то, что стоит отметить в первую очередь, но безусловно необходимо сказать про её доброту, искренность и в то же время объективность по отношению к студентам. Высокая квалификация и профессионализм Натальи Владимировны не только как теоретика, но и как практика во многих сферах деятельности ставит её авторитетом для студентов заставляя прислушиваться к каждому совету. И сейчас, в момент написания этого комментария я вспоминаю Наталью Владимировну не как преподавателя, а как Человека. Высокий уровень знаний, культуры, ответственности, трудолюбия и умение заинтересовать и понять каждого - это лишь начало списка, который даёт мне возможность с уверенностью утверждать, что Юдина Наталья Владимировна по праву достойна премии Президента Украины для молодих ученых.
P.S. Я горжусь, что знаком с ней лично.

Коваль Валерій, випускник Зварювального ф-ту НТУУ "КПІ"

Спілкуючись у рамках навчального курсу з Наталією Володимирівною, я впевнився, що вона є справжнім висококваліфікованим спеціалістом, з непересічними викладацькими здібностями, за допомогою яких вона здатна зацікавити усіх студентів і спонукати їх раціонально і творчо використовувати свій розум! Також неможна не рахуватись із значним науково-дослідним та практичним досвідом Наталії Володимирівни (більше 100-та наукових публікацій, та реальна успішна співпраця у маркетинговій сфері з різноманітними підприємствами, це вам не жарт).
А що стосується Наталії Юдіної як людини в життєвому сенсі, то як би за оригінальність, епатажність, життєрадісність, оптимізм, працелюбство і людяність давали премії, то вона отримувала б їх регулярно!!!)))
Після ознайомлення з данною науковою роботою, в мене не виникає ніяких сумнівів,щодо здобуття Наталією Волидимирівною премії Президента України для молодих учених!!!

Ланчик

Наталья Володимирівна проводить велику наукову та педагогічну діяльність, під її керівництвом захищаються дипломні роботи спеціалістів на відмінно. Юдіна Н.В. є автором багатьох наукових праць, користується авторитетом та повагою серед студентів та співробітників університету. Враховуючи великий педагогічний і науковий доробок та перспективи подальшої роботи Національний технічний університет «КПІ» підтримує Юдіну Наталію Володимирівну в конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих учених!

З повагою, колишня студентка та працівник НТУУ "КПІ", інженер ІІ кат. Борейко С.А.

Рената (студент НТУУ "КПИ")

Лично не знакома с преподавательской работой Наталии Владимировны, но хотелось бы отметить:
1. Наталия Владимировна - это яркая личность, которая привлекает к себе внимание когда проходит мимо. У нее мощнейшая аура - равна энергии солнца. Видно сразу, что человек не боится отличатся от других, а наоборот ярко и громко заявляет о себе. Мне очень приятно, что Наталия Владимировна не только внешнее привлекает, но и удивляет своими научными достижениями, которые несут в себе ценность научного познания. Работа очень интересная и актуальная для нынешней ситуации в экономике Украины, в том числе в полиграфической сфере, а также абсолютно ясная, четкая и логически завершенная.
2. Большая гордость за Юдину Н.В. - как преподавателя НТУУ "КПИ", как научного сотрудника НТУУ "КПИ" и просто, как женщину, которая умеет отстаивать свои права с честью и гордостью.

Наталия Владимировна желаю Вам победы, творческих успехов и новых достижений!

Ксения Сакун

Наталья Владимировна, безусловно очень талантливый человек. Я считаю, что труд, который вкладывается ею в каждое начатое дело переоценить просто не возможно. Преданность своему делу и абсолютная самоотдача - это основные отличительные черты Натальи Владимировны, которые выделяют её из основной массы "стандартных" ученых и преподователей. С таких людей нужно брать пример и стремиться стать их достойными учениками.
После окончания кафедры промышленного маркетинга я первое время часто впоминала огромное количество теоритического материала, полученного за годы учебы, но именно Юдина Н.В., еще на этапе становления во мне маркетолога, смогла дать не только теоритические знания, но и основные практические навыки, которые я с огромным успехом использую и по сей день в своей работе на должности маркетолога.
От всей души желаю Наталье Владимировне победы в конкурсе, она этого достойна как никто другой! Удачи и творческого вдохновения!
С уважением, Ксения Сакун (Воробьёва) НТУУ "КПИ" 2005-2010.

Гість Галагуз Б.А.

Юдіна Наталія Володимирівна, к.е.н., ст.викл. НТУУ "КПІ", крім всього перечисленого являється хорошим педагогом та викладачем, добре знає свою справу, а її робота, що представлена на конкурсі є цікавою, економічно вигідною та вартою найвищої нагороди.
Аспекти, розглянуті у даній роботі є актуальними та необхідними, підхід до вирішення питань є оригінальним та, що не менш важливо, науково обгрунтованим і реальним до впровадження. Вцілому на мене робота та викладач склали тільки позитивне враження. Викладач - освідчена, цілеспрямована та цікава людина. Робота - актуальна, економічно вигідна та необхідна в даний період.

Автор: Юдіна Н.В., к.е.н., ст.викл. НТУУ "КПІ"

ТЕРМІНОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ!!!!!

За останній час ця сторінка сайту, на який опубліковано інформацію про мою наукову працю на тему «Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств» під кодом М23, подану Вченою Радою НТУУ «КПІ» та Колегією МОНмолодьспорт України на Премію Президента України для молодих учених у 2012 р., постійно чомусь блокується і на неї неможливо зайти ані поважним вченим, ані просто відвідувачам цього сайту, які бажають ознайомитися з моєю працею, ані моїм колегам-науковцям, ані моїм студентам і аспірантам, що бажають підтримати мою кандидатуру у цьому поважному Державному Конкурсі Президента України для молодих учених. Моє особисте спостереження за роботою вище зазначеної сторінки показали, що вона періодично блокується протягом доби по декілька разів на досить тривалий проміжок часу. При цьому замість сторінки з інформацією про мою наукову працю, її обговорення та коментарів відвідувачів сайту з’являється повідомлення:

«Сторінку не знайдено. Сторінка, яку Ви намагались переглянути, зараз недоступна або відсутня.»

По-перше, створюються умови, які унеможливлюють процес знайомства і широкого обговорення моєї наукової праці. Наприклад, за останній місяць я отримала значну кількість повідомлень від відомих поважних учених, колег, студентів і аспірантів, які не змогли підтримати мою роботу через те, що вони просто не змогли увійти на сторінку з моєю працею! Більшість з них виразили схвилювання та розчарування у Конкурсі через повну відсутність наукової праці, поданої від НТУУ «КПІ» та МОНмолодьспорт України...

Я особисто дякую кожному, хто вболіває за НТУУ «КПІ», заходив на цю сторінку та намагався залишити свій коментар у підтримку, адже це є справжнє наукове братство та потужна підтримка! Дякую кожному, хто замість цієї сторінки залишав свої коментарі на Форумі Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою http://kdpu-nt.org.ua/content/upravlinski-rishennya-v-reklamnii-diyalnos... , і дякую кожному, хто знайшов свій час і ще раз неодноразово заходив на сторінку Комітету з Державних Премій України в галузі науки і техніки та все ж зумів залишити свою думку про мою кандидатуру!!!

Однак зазначу, «технічні» умови, що склалися навколо моєї праці, на мою думку, перешкоджають об’єктивності проведення конкурсу серед наукових праць, поданих на здобуття Премії Президента України для молодих учених! Крім того, вважаю, що подібні «технічні перешкоди» розхитують віру вже наступного покоління молодих учених з НТУУ «КПІ», які на моєму прикладі зараз вчаться приймати участь у наукових конкурсах подібного рівня на Батьківщині! Чи не виштовхуємо ми власноруч своє ж молоде покоління науковців за кордон, не забезпечуючи йому належних хоча б технічних умов на Батьківщині?!!...

По-друге, така недосконала технічна робота сайту Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та повідомлення про «відсутність» моєї наукової праці чинить моральну шкоду іміджу не тільки моєї наукової праці, мені особисто як дуже перспективному молодому вченому, іміджу НТУУ «КПІ» та МОНмолодьспорт України, які висунули цю працю на здобуття Премії Президента для молодих учених у 2012 р., але й безпосередньо іміджу Президента України та України в цілому! Адже сайт Державних Премій України є доступним для широкого загалу зацікавлених осіб з будь-якої точки земної кулі і подібна технічна недбалість створює в очах Світу дуже недосконале загальне враження про Українську Науку і Україну в цілому! Невже роки наукової праці одного з молодих учених України, за спиною якого стоїть довіра, віра і надія Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - поважних вчених, колег-науковців, студентів та аспірантів, що вболівають за честь славнозвісної Школи НТУУ «КПІ», вихованцем якої є цей молодий вчений, розіб’ються через технічну перешкоду в роботі сайту?!!!!...

Дуже сподіваюся на швидке усунення недоліків в роботі моєї сторінки і щиро вірю в справедливість конкурсу наукових праць, поданих на Премію Президента України для молодих учених!!! Дякую за розуміння!

З повагою,
Юдіна Наталія Володимирівна,
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри промислового маркетингу
факультету менеджменту та маркетингу
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»

admin

Шановна Наталія Володимирівна, ми приносимо вибачення за тимчасові незручності, які виникли при відвідуванні сторінки Вашої роботи, проте після Вашого звернення до технічних спеціалістів вашу проблему було вирішено протягом декількох годин, враховуючи що звернення було зроблене у вихідний день.

Юдіна Н.В., к.е.н., ст.викл. НТУУ "КПІ"

Шановна Адміністрація Сайту!
Протягом останнього тижня сторінка з моєю працею вже навіть за новою адресою, яку Павло Тризна їй надав, знов працює нестабільно!!!.... Я отримую регулярні повідомлення від колег, вчених, аспірантів, студентів, а також представників бізнесу, що впровадили мої наукові розробки у власну практичну маркетингову діяльність, про неможливість відвідати сторінку праці М23! Після неодноразових моїх звернень, Павло Тризна мені повідомив, що проблема з роботою сторінки праці М23 полягає у тому, що в її адресі присутня частина www (хоча саме таку адресу Павло призначив для моєї праці). Для входу на мою сторінку Павло порадив усім тим, хто бажає увійти на цю сторінку, попередньо видалити в адресі літери www...

По-перше, такий спосіб у результаті його тестування тими, хто так і не зміг попередньо побачити мою сторінку, спрацьовує далеко не завжди. По-друге, як само уявляється "процес" пояснення цього поважним відвідувачам Сайту Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки?! Адже, наприклад, через пошукову систему Google, за допомогою якої Інтернет-користувачі можуть зайти на Сайт Комітету, вказана адреса www.kdpu-nt.gov.ua, де ці літери є. Це означає, що при переході за посиланнями на мою працю, наприклад, з головної сторінки відвідувачі все одно не зможуть відкрити сторінку з працею М23. Пояснення, що вони можливо зможуть це зробити за допомогою видалення літер www в адресі сторінки виглядатиме абсурдно!... Я не програміст, але через те, що сьогодні після телефонної розмови із Павлом Тризною спочатку працювали обидва посилання (і з www, і без www), потім обидва посилання працювати перестали, і зараз знов працюють, вважаю, що проблема полягає в якихось інших причинах...

Дуже прошу остаточно розібратися з проблемами, які періодично виникають на сторінці праці М23, та вияснити, чому саме з моєю науковою працею постійно виникають такі технічні проблеми????!!!! Невже такий поважний сайт, як Сайт Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, не в змозі забезпечити гідне представлення робіт своїх молодих вчених своєї Батьківщини???!!!

Продовжую щиро сподіватися, що це якась прикра технічна помилка, яка буде нарешті вирішена, і це не перетвориться на прояв бюрократії на шляху талановитого і перспективного молодого вченого НТУУ "КПІ". Дякую.

Юдіна Н.В., к.е.н., ст.викл. НТУУ "КПІ"

Дякую за оперативне реагування та розуміння всієї глибини сутності проблеми, що виникла! Адже цілі у нас з Вами єдині - зміцнення авторитету молодої української науки!

Катя Редько

Наталія Юдіна - це не просто прекрасний викладач НТУУ "КПІ", який любить власну справу, а й прекрасний співробітник. Кожна пара, яку викладає Наталія Володимирівна завжди цікава, сповнена прикладів та кейсів, які базуються на реальних ситуаціях.
Вона повинна перемогти у конкурсі президента для молодих вчених, адже кожна її робота сповнена корисних порад для промислових підприємств.
Наталія прекрасна особистість і професіонал своєї справи.
Наталю, вболіваю за Вас)

Сергей Г. (КПИ 2009/ УМ-63)

Современному образованию не хватает преподавателей, которые могут на практическом опыте показать, объяснить материал. А это, в свою очередь, залог успешного усвоения материала студентами.

Наталия Владимировна - это не просто опытный преподаватель, а практик. С ней всегда легко было обучаться. Я благодарен ей за знания и советы, которые получил в процессе обучения на факультете менеджмента и маркетинга в КПИ.

С ув. Сергей Г. (КПИ 2009/ УМ-63)

Михаил (бывший студент КПИ)

Наталия Владимировна - опытный преподаватель, отличный специалист и просто хороший человек. Она с легкостью может донести тот материал, который трудно воспринимается. Ее научные труды всегда насыщены практическими рекомендациями относительно принятия управленческих решений, что подтверждает ее квалификацию и профессионализм как маркетолога-практика.
Я лично благодарен Наталье Александровной за переданные знания, понимание и ценные советы, которые помогли мне реализовать себя в жизни.

Новак Катерина

Була викладачем у Наталїї Юдіної на курсах підвищення кваліфікації викладачів "Розробка веб-сторінки викладача", (УІІТО, НТУУ "КПІ"). Мене вразила любов Наталії до своєї роботи як викладача, так і науковця, її жвавий та непідробний інтерес до всього нового, до того, як це нове можна ефективно застосувати у своїй науковій та викладацькій діяльності, її жага знань та любов до студентів. На мою думку Наталія заслуговує президентської премії для молодих вчених. Майбутнє - саме за такими людьми, як вона.

Гутак Роман (студент)

Я вважаю що Наталія Володимирівна повністю заслуговує на отримання премії, обґрунтовуючи тим що всі її роботи які я читав мені легкі на сприйняття і завжди думка доведена до кінця і повністю розкрита. І як вчитель вона не перевершена!!!

Рева В.А., СПД

Убедительно и аргументировано обоснована актуальность темы данного исследования.
В работе четко прослеживается профессионализм: четкое поставление цели, последовательность и логичность шагов к ее достижению, чего часто не хватает большинству молодых исследователей.
Заметно, что в процессе исследования Юдиной Н.В. рассматривался реальный ситуационный анализ, что подчеркивает практический смысл данной работы, который позволит усилить конкурентные позиции отечественного бизнеса.

Рекомендую автора на получение премии.

Ольга

Співпрацювала з Юдіною Н. В. під час написання бакалаврської дипломної роботи, тез та наукових статей. Хочу відмітити її високий професіоналізм, чудові педагогічні навички та багатий досвід у сфері наукових розробок.
Практична спрямованість розробок Наталії Володимирівни, опрацювання усіх аспектів досліджуваних питань та орієнтація на найбільш актуальні проблеми діяльності промислових підприємств є ключовими характеристиками її наукових праць. Дослідження управлінських рішень в рекламній діяльності поліграфічних підприємств є черговим підтвердженням високої кваліфікації авторки та важливості її наукових здобутків

Коваль Євгеній, пров. інж. ФТІМС НАНУ

Ефективно користуюся науковими напрацюваннями і практичними рекомендаціями Юдіної Н. В. працюючи в інституті, який вже був здавна і є на даний час мозковим центром ливарного виробництва України. Для мене це – безцінне джерело корисних порад в співпраці з установами як по Україні так і з інших куточків світу. Сказати, що Юдіна Н. В. не гідна отримати премію Президента України для молодих учених – недооцінити молодий потенціал вищевказаної талановитої особи, як у нас в Україні завжди і робилося.

Коваль Євгеній, пров. інж. ФТІМС НАНУ

Тетяна Приходько

На мою думку Юдіна Н.В. дійсно гідна отримати премію Президента України для молодих учених від Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Я співпрацювала з Юдіною Н. В. під час навчання в інституті і хочу зазначити, що не лише професійні якості Юдіної Н.В. вразили мене як студентку, а також її щирість, здатність дати ділову пораду. Також мене вразила її індивідуальність, та сильна особистість, повага до оточуючих, та здатність спілкуватися на рівних. Юдіна Н.В. вміє гідно відстоювати свою думку та захищати свої інтереси, що є дуже цінним в людині.

Довгань Л.Є., проф., к.е.н., НТУУ "КПІ"

Ключовими перевагами дослідження Юдіної Н.В. є комплексність і практична спрямованість на розвиток і просування промислових підприємств України. Авторка вміла врахувати специфіку проблем, які сьогодні слід вирішувати на рівні підприємства. З одного боку, розглянуто особливості психологічних аспектів рекламної діяльності поліграфічних підприємств. Для цього автором запропонована удосконалена модель виявлення глибини усвідомлення реклами споживачами. З іншого боку, в роботі пропонується докладно оцінювати і прогнозувати економічний ефект, враховуючи вплив рекламної інерції та інших ситуативних факторів. Такий підхід дозволив Юдіній Н.В. виокремити низьку інформаційних потоків у процесі рекламної діяльності поліграфічного підприємства, що дозволяють збирати, інтерпретувати ситуативні фактори та на їх основі приймати відповідні управлінські рішення.
Номінована праця є цінним надбанням науки і держави, а автор ст. викл., к.е.н. Юдіна Н.В. - гідним претендентом на премію Президента України для молодих учених від Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Л. Є. Довгань,
професор, кандидат економічних наук,
професор кафедри менеджменту
факультету менеджменту та маркетингу
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»

ЛОХ

Це жах, якщо за таке сумасбродство ще й дають премії...

Юдіна Наталія Володимирівна, к.е.н., ст.викл. НТУУ "КПІ"

По-перше, безумовно хотілося б уточнити, а що саме у науковій роботі Ви називаєте подібними ненауковими «термінами»... Адже при відсутності конкретизації Ваш коментар залишається неконструктивним, що унеможливлює нашу наукову дискусію. Створюється враження, що Ви, нажаль, не ознайомились з сутністю цієї роботи...

По-друге, такий коментар Ви чомусь дослівно залишили біля більшості наукових праць молодих учених, що представлені на цьому Сайті… Але Вам також слід було б враховувати той факт, що кожна з опублікованих тут робіт була висунута від імені найкращих і дуже поважних наукових установ нашої Держави! Кожна з цих робіт, перш, ніж бути опублікованою на цьому Сайті, пройшла довгий шлях: багатоетапне рецензування; широке обговорення; дуже жорсткій конкурентний відбір серед найкращих наукових робіт кожного ВНЗ; шляхом поетапного таємного голосування кожну роботу було рекомендовано найповажнішими і титулованими Вченими і Діячами України! Кожна з цих робіт є кращою серед найкращих! Тому особисто я дуже пишаюся цією науковою працею, оскільки вона є науковим надбанням нашої Держави, і серед найкращих науковців України я з гордістю представляю Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» на сайті Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки!

Я впевнена, що кожний з нас, з молодих учених України, чиї роботи зараз опубліковані на цьому Сайті, відчуває подібні почуття!

А по-третє, за кожною з цих праць стоять не тільки роки кропіткої праці та результат наукового пошуку молодого вченого. Там закладено фундамент - величезний досвід Вчителів, які виховали цього молодого вченого! Наприклад, моя наукова праця є прикладом якісного Продукту всесвітньо-звісної Вищої Наукової Школи Національного технічного університету України «КПІ», вихованцем якої я є! Вона увібрала у себе глибокий науковий потенціал, знання та досвід багатьох наукових напрямків, чим завжди славиться НТУУ «КПІ». Так, моя наукова праця присвячена створенню нового міждисциплінарного знання, яке знаходиться на перетині економіки, маркетингу, психології та інженерії: вона призначена для підвищення ефективності управління виробничими підприємствами України. Тому зараз вона перетворюється на користь сучасному розвитку не тільки науки, але й промисловості та економіки України! А підтвердженням цього є висування Колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Продукту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» до участі у конкурсі на здобуття Премії Президента України для молодих учених у 2012 році!

P.S. І, будь ласка, навчиться пишатися тим іменем, що надано Вам Вашими Батьками!;)...

Страницы:
1 2 3 4 5